OLIE OG KØLE/SMØREMIDLER

Power Tools ApS er leveringsdygtig i forskellige typer olie og køle/smøremidler fra TOTAL Denmark A/S. Kontakt os for bestilling. Vi hjælper med rådgivning omkring korrekt valg af produkter.

TOTAL sikkerhedsdatablade

Sådan får du adgang til download af TOTALs sikkerhedsdatablade. Gå ind på Quickfds og søg efter det ønskede sikkerhedsdatablad:

For identifikationsformål samt for at modtage automatiske opdateringer efterhånden som sikkerhedsdatabladene bliver revideret, beder TOTAL alle besøgende om at indtaste navn, firmanavn og mailadresse.

Dernæst vil du blive bedt om at indtaste leverandørnavn. Her indtaster du "TOTAL" (kundenummer er ikke relevant) og på leverandørlisten vælger du "TOTAL Danmark".

Derefter finder du det ønskede sikkerhedsdatablad ved at taste dele af produktnavnet, f.eks. "Azolla" og vælge produktet fra den viste liste.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende TOTALs sikkerhedsdatablade.


{{amount}}